נר תמיד

נר התמיד בציון דולק כל השנה, במשך כל שעות היממה, ללא הפסקה. מתקן מיוחד ומעוטר, המכיל כמות גדולה של שמן זית זך מוצב באוהל והנר דולק כל העת לכבוד הצדיק נ"ע. התרומות שמגיעות לנר התמיד מופנות כולן להוצאות התאורה והחימום במבנה הציון הקדוש - לזכות התורמים הנכבדים ולעילוי נשמת יקיריהם.