תאריכים מיוחדים

מדיניות פרטיות

יום הבהיר - ח"י באלול

יום ח"י באלול יום חג הוא בקרב חסידי חב"ד – יום הולדת שני המאורות הגדולים, היום שבו ירדו שתי הנשמות, הלוא הם מרן הבעל שם טוב הקדוש שהאיר את העולם בתורת החסידות, וכ"ק אדמו"ר הזקן בעל ה'תניא' מחולל ומייסד חסידות חב"ד. מי שקבע יום זה כיום חג, היה כ"ק אדמו"ר הריי"צ שסיפר כי אביו כ"ק אדמו"ר הרש"ב גילה לו על קדושת יום זה, הוא סיפר כי אביו הורה לו שלא לומר תחנון באותו היום, והוסיף וסיפר על אודות אותו יום "כשנכנסתי לחדרו של אבי, מצאתי אותו במצב-רוח מרומם מאוד. מיד בהיכנסי לחדרו אמר לי אבי בשמחה רבה: 'חג שמח הוא לנו, היום הוא יום-ההולדת של שני המאורות הגדולים; ביום שני – ח"י אלול נח"ת, הוא יום-ההולדת של הבעש"ט, וביום רביעי – ח"י אלול תק"ה, הוא יום-ההולדת של רבנו הזקן'". כ"ק אדמו"ר הריי"צ הורה על קדושתו של היום הזה, לזמנו ולדורות "ח"י באלול הוא היום המיועד לשמחה ולברכה, לחסידים בכלל ולחסידי חב"ד בפרט". מני אז ועד עתה, ח"י באלול יום חג הוא לחסידי חב"ד, וחסידים רבים נוהרים ביום זה לציונו הקדוש של אדמו"ר הזקן בעל ה'תניא' בהאדיטש, להזכיר עצמם ולהעתיר בתפילה. האורחים המגיעים להאדיטש ביום זה ובימים הסמוכים לו נהנים מתנאי אירוח מעולים, צוותות מתוגברים נותנים מענה לכל תנאי הקליטה והאירוח, ובכללם הכנת מאות מקומות לינה, ארוחות חמות ומזינות חינם אין כסף, ועוגות ומיני מאפה לצד שתייה חמה וקרה, העומדים לרשותם בחדר הקפה, ביד רחבה ובנפש חפצה.

תאריכים מיוחדים

חג הגאולה

י"ט כסליו

יום הבהיר

ח"י אלול