600 שותפים מכל העולם תרמו לאחזקת הציון הקדוש ביום ההתרמה השנתי

אבטחה, תחזוק המוסדות, אוכל לפליטים ועוד – הם רק חלק מההוצאות השוטפות של "קריית רבינו הזקן" בהאדיטש שבאוקראינה – וביתר שאת במהלך המלחמה!

במסגרת יום ההתרמה השנתי שנערך בשנים האחרונות ביום הולדתו של 'בעל התניא' בח"י אלול, תרמו גם השנה קרוב ל-600 יהודים מכל רחבי העולם לאחזקת המקום הקדוש, והעבירו את שמותיהם ואת שמות יקיריהם לתפילה שנערכה במקום לרגל היום המסוגל, ושהועברה בשידור חי.

בפרסומים שקדמו לקמפיין נכתב בין היתר: "כל שקל שתתרמו יסייע לאבטחת המקום הקדוש! וכך כתב אדמו"ר הרש"ב במכתב מיוחד ביום א', ט"ז שבט תער"ב לבנו ממלא מקומו כ"ק אדמו"ר הריי"צ: "בדבר האדיץ …ההנהגה הפנימית בהנר תמיד שיהי' בתמידית ובשמן זית זך …וגם שלא יהיה עזוב בלי שמירה לגמרי. זה הוא כבודו של אדמו"ר הזקן, זה הוא כבודו של הרבי! זו היא הזכות והחובה של כולנו!".

תאריכים מיוחדים

חג הגאולה

י"ט כסליו

יום הבהיר

ח"י אלול